- 1:a april 2014 slog vi upp portarna till Kids Corner – en privat förskola mitt i Harads. Det var en spännande dag både för barnen som började och för oss som ägare. Vår tanke med ett ”eget dagis” var att kunna förena våra intressen av aktiv fritid med matlagning från grunden, d.v.s. mycket uteaktiviteter och undvika halvfabrikat, försöka gynna lokala matproducenter och gärna ha en stor del av ekologiskt ursprung – tänk ”back to basic”! Vi har haft turen att hitta rätt personal som kan förverkliga våra visioner och utveckla dem med sitt eget tänk.

Tanken är att tillhandahålla en förskola där barnens trygghet, glädje och hälsa står i fokus. Vår syn på barn är att de är kompetenta, tänkande och unika människor med ett eget värde. Tillsammans med pedagogen ges barnen möjlighet att på ett nyfiket och lustfyllt sätt vidareutveckla sina idéer och tankar genom att möta olika material och miljöer, både inom- och utomhus. Vårt uterum ses som en viktig tillgång i den pedagogiska miljön, året om.

Barnen ska känna sig delaktiga och kunna påverka förskolans verksamhet och dess innehåll. Vi utformar därför innehåll och pedagogiska tankar utifrån barnens behov och intressen. Detta sker under olika planerings-, reflektions- och pedagogiska forum i arbetslaget.

Förskolan använder följande ledord (ej i rangordning) som en ryggrad för verksamheten:

  • Trygghet
  • Friluftsliv och hälsa
  • Lust att lära
  • Varje barn är unikt.

Friluftsliv

För oss är friluftsliv en viktig del av förskolan, och vi har därför valt att lägga mycket tid på just utevistelse. Vi strävar efter att vara ute minst två gånger varje dag, och har utöver det även infört en utedag i veckan. I bästa fall gör vi allting utomhus dessa utedagar, alltså leker, äter frukt, lunch och mellanmål ute.

Vi lägger barnen som ska vila utomhus i deras egna vagnar, och låter de sova middag i vår "car-port", alltså alltid under tak. Barnen sover jättebra utomhus, och när de sover i sina egna vagnar minskar även risken för olika sjukdomar. (Undantag sker såklart när det är väldigt kallt ute. Då får barnen vila tillsammans med personal i ett rum inomhus.)


Återbruk & Återvinning

Vi tycker att det är viktigt för barnen att lära sig om både återbruk och återvinning. Här på förskolan "återbrukar" vi väldigt mycket, och sådant som andra ser som skräp, ser vi som något som kan göras om och förnyas. (På så sätt uppmuntrar vi barnen till att utveckla sitt kreativa tänkande) Vi strävar efter att barnen ska förstå att allt inte behöver köpas nytt, utan försöker se oss omkring och lära barnen att vi kan göra något av det vi redan har.

Vi försöker också att lära barnen att det är viktigt att återvinna. Vi sopsorterar med barnen, och de får följa med för att lära sig slänga i rätt tunna/kärl. Vi pratar med barnen om att det är viktigt att sopsortera för att djuren och naturen ska må bättre. Hand i hand med återvinnings- & återbrukstänket tycker vi att Second hand går. Vi undviker gärna att köpa nytt, och om vi inte kan tillverka det vi behöver själva, så håller vi utkik på Second hand efter det vi behöver. Där har vi bland annat handlat spel, pussel, böcker, leksaker, stolar, tallrikar, glas, bestick, vagnar och mycket mer. Vi har deltagit i "Skräpplockardagarna 2015, 2016 och 2017", och har då gått på promenad genom byn och plockat upp allt skräp som fanns längst vägen. Vi deltog även i  "Kartongmatchen 2015", och fick då lära oss mer om sopsortering och varför det är viktigt för djur och natur.